Privacyverklaring

In deze privacyverklaring wordt uiteengezet hoe Once Upon a Time Amsterdam gegevens gebruikt en verwerkt en toepast op de website once-upon-a-time.amsterdam. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig met gegevens om te gaan om ieders privacy te waarborgen. Wij zijn ons ervan bewust hoe belangrijk de bescherming van uw persoonsgegevens is. Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor Once Upon a Time Amsterdam en alle aan haar gelieerde rechtspersonen van groot belang. Wij handelen daarom in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving zoals bijvoorbeeld de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

We hopen dat alle informatie duidelijk is. Indien u hierover vragen mocht hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via info@once-upon-a-time.amsterdam

 

Wie zijn wij?
Wij zijn het Once Upon A Time Amsterdam, handelsnaam WeTeHa BV en zijn gevestigd in Amsterdam op het Museumplein 4 1071 DJ.

 

Uw gegevens worden zorgvuldig behandeld en voldoende beveiligd. Wij houden ons daarbij aan de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en andere geldende regelgeving.

 

Welke gegevens verwerken wij en hoe verkrijgen wij gegevens?Bij het gebruiken van de website verwerken de volgende persoonsgegevens:

Uw naam, e-mailadres als je een ticket koopt;

Uw e-mailadres als je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief.

Waarvoor verwerken we uw gegevens?
Wij gebruiken uw gegevens om:

 

 • Het ticket dat u heeft gekocht te kunnen verstrekken u voorafgaand aan uw bezoek te informeren over de tentoonstelling, of na uw bezoek als er nieuws te vertellen is over de tentoonstelling.
 • Bij aanmelding verstrekt u ons uw e-mailadres en geeft u ons toestemming om uw persoonsgegeven te verwerken. Om u van dienst te kunnen zijn bij het ontvangen van de nieuwsbrief wordt ook deze voorkeur vastgelegd in combinatie met uw emailadres en naam. Als u geen nieuwsbrieven meer wilt ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven;
 • Om te voldoen aan de wet.

 

Op welke grond gebruiken we uw gegevens?
Voor de verwerking van uw persoonsgegevens door ons voor de hiervoor genoemde doeleinden gelden de volgende rechtsgronden:

 

 • Uitvoering van de overeenkomst voor het online kopen van een ticket.
 • Voor de nieuwsbrief is de grond toestemming.

 

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk en/of wettelijk is toegestaan, wettelijk verplicht is voor het doeleinde waarvoor de gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is daarom afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus verschillen, maar zal niet langer zijn dan de einddatum van de tentoonstelling. Hierna worden uw gegevens vernietigd.

 

Worden uw gegevens gedeeld met andere partijen?
Voor het versturen van onze nieuwsbrief en de online betaling van het ticket schakelen wij andere bedrijven in, met wie wij uw gegevens delen. Om ervoor te zorgen dat deze bedrijven zich aan de regels houden, hebben we met hen overeenkomsten gesloten.

 

Uw rechten
U heeft een aantal rechten. Dit zijn ze:

 

 • Recht op informatie en inzage: U kunt ons vragen welke gegevens we van u hebben en gebruiken. We vertellen u dan ook graag meer over het hoe en waarom.
 • Recht op rectificatie: heeft u het idee dat we verkeerde gegevens van u hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.
 • Recht op vergetelheid: U kunst ons verzoeken om de gegevens die wij van u hebben en gebruiken te verwijderen. Wij zullen dat meestal doen, maar soms zijn we verplicht de gegevens te bewaren. Bijvoorbeeld voor de Belastingdienst wanneer u op een andere manier nog klant van ons bent.
 • Recht op beperking: heeft u het idee dat wij iets doen met uw gegevens wat niet mag, dan kunt u ons vragen te stoppen met het gebruik van deze gegevens totdat we een en ander goed hebben uitgezocht.
 • Recht op bezwaar (verzet): u kunt bezwaar maken tegen het gebruik of bewaren van uw gegevens. Wij kijken dan of we dat kunnen stoppen of uw gegevens kunnen wissen. Gaat het om gebruik voor marketing? Dan zullen we dat gebruik zo snel mogelijk stoppen.
 • Recht op overdraagbaarheid: U kunt de foto’s en films die je hebt gemaakt laten overdragen.

 

Daarnaast kunt u ook:

 

 • Altijd uw toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van de nieuwsbrief.
 • Een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP): Denkt u dat wij niet handelen volgens de regels? Dan horen we dat natuurlijk graag. U kunt hierover contact met ons opnemen via info@once-upon-a-time.amsterdam. U kunt hierover ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Beveiliging van uw gegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies en tegen gebruik in strijd met de regels. Wij blijven ons voortdurend op de hoogte stellen van de actuele stand van zaken rondom technische beveiliging van persoonsgegevens en zullen er alles aan doen om te voorkomen dat persoonsgegevens verloren raken of op onrechtmatige wijze worden gebruikt.

 

Vragen?
Wanneer u vragen heeft over de verwerking van persoonsgegevens door ons of wanneer u gebruik wilt maken van één of meer van de rechten die de wet aan u geeft, neem dan contact op met Once Upon A Time Amsterdam via onderstaande gegevens:

 

Once Upon a Time Amsterdam
Museumplein 4
1071 DJ Amsterdam

info@once-upon-a-time.amsterdam